Mặt Trời là đơn vị chuyên gia công kim loại, ăn mòn, cắt CNC cũng như đổ keo Epoxy. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành kim khí cùng nguồn tài nguyên dồi dào, chắc chắn chúng tôi sẽ phục vụ bạn với bằng tất cả những gì mà bạn mong muốn.

.